top of page

ENERGETICKÁ HARMONIZACE JMÉNA A PŘÍJMENÍ

S novým rokem 2020 jsme se přesunuli do nové energie, která s sebou nese větší čistotu a vyšší vibraci. Na někoho však ještě může působit stará energie a minulost, jež se nese s jménem a příjmením. A právě příjmení, které jsme dostali po předcích, rodičích nás ať už vědomě, či nevědomě ovlivňuje. Jedná se o naše chování, vzorce, vztahy, záležitosti spojené s majetkem, nemocí, emoční vliv, zátěže, apod.

Muži, kteří mají své příjmení již od narození, si takového vlivu nemusí být vůbec vědomi, jen ví, nebo tuší, že se chovají stejně jako svůj otec, či děda, apod. 

Ženy, které přijaly své nové přijmení po svém muži, si takového vlivu mohou být vědomy více, protože cítí, že od svatby je něco (nebo všechno) jinak. Je to o tom, že přijaly novou vibraci s novým přijmením, které má nějakou svou historii. Anebo opakují vzorce po své matce a babičce.

Vše se opakuje, recykluje, a platí to také o lidském chování v rámci rodu, spojeném s příjmením. 

Co se týče křestního jména, zde záleží, jak se vám vaše jméno líbí, jak s ním souzníte. Pokud cítíte, že to není uplně ono, nebo, máte se svým jménem spojen nepříjemný, nebo ne uplně hezký pocit, působí na vás také nepříznivě. Může to být spojeno opět s vašimi rodiči, když se rozhodovali jaké jméno vám dát a jaká energie, pocity a emoce to doprovázelo.

tumblr_mrn3y3AjoL1s1fji4o1_500.jpg

V rámci energetické harmonizace, lze s vašim příjemním i jménem pracovat. Uvést do neutrálního stavu, tedy vyčistit disharmonie, negativní vliv a působení. 

Pokud se začne pracovat s příjmením, obvykle má vliv i na všechny žijící osoby ve vašem okolí, nesoucí takové příjmení. 

Po harmonizaci jak příjmení, tak jména se vám mohou odemknout tzv. dary. Může jít např. zesílení intuice, otevření srdce, více hojnosti, empatie, soucitu, vnitřní klid, nebo jiné kvality a schopnosti.

V zásadě jde o určité schopnosti, které vám byly díky zátěžím blokovány, a po harmonizaci jména a příjmení, se sami tzv. odemknou, nebo projeví. Dle informací, které jsme s tímto obdrželi se tyto dary přirozeně projeví po několika týdnech. 

Pokud se rozhodnete harmonizovat své jméno a příjmení, bude vám sděleno jakou zátěž vaše příjmení a jméno nese, jaký má na vás vliv, případně kolik darů se vám odemknulo. 

Působení můžete (pokud jste citlivější) zaznamenat okamžitě, na druhý den, či v rámci několika dnů. Pocit větší lehkosti, více energie, radosti, uvolnění, apod.

Cena za harmonizaci: 1500 Kč / 60 €

Platba na účet: 1026187007/2700, VS den konání, např.1202.

Možnost dálkově, nebo osobně.

Průvodce, terapeut: Lukáš Hudeček

bottom of page